Info

Pankkotie 7, 50120 Mikkeli

015 211 883 (Mattohuolto Pyykkärit Oy)
0500 651 533 (Timo Mäkinen)
050 496 5749 (Sami Siitari)    

pyykkarit@mattohuolto.fi
timo.makinen@mattohuolto.fi
sami.siitari@mattohuolto.fi

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). (Kuluttajansuojalaki 2 luku 8 b §)

Voit ottaa meihin yhteyttä allaolevalla lomakkeella:

    Nimi (pakollinen)

    Sähköposti (pakollinen)

    Aihe

    Viesti